Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Handleiding

Kif Kif en de Liga voor de Mensenrechten maakten een kort overzicht van de manier waarop je een praktijktest kan uitvoeren. Deze brochure legt sterk de nadruk op de strenge kwaliteitseisen waaraan goede en bewijskrachtige testen moeten voldoen, waaronder respect voor de privacy. Worden die eisen in acht genomen dan kan de praktijktest een zeer waardevol middel zijn in de juridische strijd tegen discriminatie.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon