Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Onze vorige acties

Screening van de lokale partijprogramma's in de centrumsteden

Het Platform Praktijktesten Nu screende alle lokale partijprogramma’s van de centrumsteden: in welke mate zetten ze praktijktesten in om de straffeloosheid van discriminatie aan te pakken op de lokale huur- en arbeidsmarkt maar evengoed in de lokale handel, horeca, in cultuur en sport. ‘ In elke centrumstad kan de burger kiezen tussen één of meer partijen die praktijktesten opnemen in hun programma.

Discriminatie op de Antwerpse huurmarkt: een onderzoek van Praktijktesten Nu en de VUB

infographic

In samenwerking met Prof. Pieter-Paul Verhaeghe voerde Praktijktesten Nu een praktijktest uit op de Antwerpse huurmarkt. De doelstelling van deze studie bestond erin de etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt in Antwerpen te onderzoeken van zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaat-huurders met een Maghrebijnse naam.

Mailactie naar politici

In oktober 2015 wees het platform met een een filmpje en een massamailactie de meerderheidspartijen op hun onbegrijpelijke bochtenwerk in dit dossier. We riepen burgers op om massaal standaardmails te versturen naar de parlementsleden om de meerderheidspartijen te herinneren aan hun gemaakte beloftes rond praktijktesten en mystery calling. Dankzij de talrijke deelname aan deze massamail-actie werd de deur op een kier gekregen voor praktijktesten door de overheid.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon