Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Ceci n’est pas un praktijktest

Gisteren, 10 juni, werd een voorstel van resolutie besproken dat werd ingediend door de meerderheidspartijen (NV-A, CD&V, Open VLD). Het voorstel heeft als doel om de discriminatie en het racisme in de samenleving te bestrijden. In de tekst staan zinnen als “Racisme en discriminatie kunnen absoluut niet getolereerd worden. Een slagkrachtige, gecoördineerde, aanpak van racisme en discriminatie is dan ook absoluut nodig.” Zulk een aanpak is inderdaad precies wat er nodig is. Groot was dan ook onze verbazing dat de Vlaamse meerderheid opnieuw een resolutie goedkeurde die zelfregulering naar voor schuift als oplossing tegen structurele discriminatie.

Nergens wordt het voorstel gedaan om praktijktesten in te voeren. Noch voor de huurmarkt, noch voor de arbeidsmarkt. Wat de meerderheidspartijen voorstellen, zijn dezelfde recepten als degene die we de voorbije jaren hebben gezien, en die geen zoden aan de dijk zetten.  ‘Déjà vu, dat is ons gevoel,’ stelt Sarah Scheepers, woordvoerder van Praktkijktesten Nu. ‘Dit is een kopie van wat de resolutie van oktober 2015 al vroeg. Onderzoek van het HIVA toont nochtans aan dat de afgelopen 5  jaar die sectorale zelfregulering geen zoden aan de dijk zette. ‘Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Maar dat geldt blijkbaar niet voor de Vlaamse Regering’, concludeert Scheepers. ‘Praktijktesten zijn nodig om een einde te maken aan de wraakroepende straffeloosheid,’ stelt Scheepers.

Het voorstel van de oppositiepartijen om praktijktesten toe te voegen aan het voorstel van resolutie werd weggestemd. Een slag in het gezicht voor iedereen die de voorbije dagen de mooie woorden en beloftes zag passeren in tweets en TV-optredens.

Als je in volle lockdown op een bankje ging zitten, kreeg je onmiddellijk een GAS-boete. En riskeerde je zelfs een strafrechtelijke veroordeling. Maar als het gaat om discriminatie die de samenleving van binnenuit blijft verzieken, houdt de Vlaamse overheid al meer dan 10 jaar hardnekkig vast aan sensibilisering? ‘Door niets te doen is de overheid medeplichtig aan structureel racisme en discriminatie. Handhaving van antidiscriminatie moet voor de overheid een kernopdracht zijn. Die besteed je niet uit aan sectoren die dat op vrijwillige basis mogen doen.’

Het platform Praktijktesten Nu zal blijven druk zetten om op alle bestuursniveaus in te zetten op proactieve praktijktesten ter bestrijding van discriminatie op de huurmarkt en de arbeidsmarkt. Voor minder gaan we niet. Wie nog niet overtuigd is, kan deze avond de uitzending van Terzake bekijken. In de uitzending krijgen we een reportage te zien over discriminatie op de huurmarkt. Niet te missen dus. Nu vrijdag worden de resultaten van een onderzoek naar discriminatie op de huurmarkt in Mechelen voorgesteld. Praktijktesten Nu volgt vanop de eerste rij. Meer info op onze website en FB-pagina.

 

**

Deze tekst werd op 11/06/20 als persbericht verspreid.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon