Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Evaluatie sectorale zelfregulering inzake discriminatie

Op 28 oktober 2015 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed over “sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond”. Hoewel parlementsleden van verschillende strekkingen, meerdere middenveldorganisaties en academici ervoor pleitten de arbeidsinspectie de mogelijkheid te geven om praktijktesten uit te voeren, volgde de meerderheid deze adviezen niet. De resolutie van de meerderheid wil discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken via de weg van ‘zelfregulering’ door de sectoren zelf. De Regering zou de sectoren hiertoe aanzetten via het instrument van de sectorconvenant (subsidieovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de sector die paritair wordt beheerd door werkgeversorganisaties en vakbonden). Ook de federale resolutie zet in eerste instantie in op zelfregulering door de sociale partners van sectoren.

Meer dan een jaar na de goedkeuring van de Vlaamse resolutie en anderhalf jaar na goedkeuring van de federale, maakt het Platform Praktijktesten Nu de balans op van dat sectorale zelfreguleringsbeleid. We schetsen eerst de historiek en beleidscontext van het dossier op Vlaams en federaal niveau, zoomen vervolgens ook even in op de sector van de dienstencheques en analyseren dan de sectoren aan de hand van het instrument van de sectorconvenanten.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon