Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Onderzoek toont weer maar eens aan: praktijktesten door de overheid zijn hoog nodig

Vijf jaar na de eerste praktijktesten in de dienstenchequesector, blijkt dat poetshulpen op basis van taal of naam nog steeds gediscrimineerd worden. Zo blijkt uit een onderzoek van Stef Adriaenssens van de KU Leuven. Dit ondanks de zelfregulering die de overheid er al enkele jaren oplegt. Ook ander recent onderzoek van het HIVA legt bloot dat zelfregulering door sectoren een dood spoor is. Platform Praktijktesten roept daarom de Minister van Samenleven op om eindelijk werk te maken van proactieve praktijktesten. En zo een einde te maken aan de straffeloosheid die nog steeds bestaat. ‘Want het is net die straffeloosheid tegen racisme en discriminatie die afgelopen zondag 10.000 mensen op straat drijft’, stelt Sarah Scheepers, woordvoerster van het platform.

Vandaag blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven dat in de sector poetshulpen van Maghrebijnse roots of anderstaligen nog steeds sterk worden gediscrimineerd.  In 2015 toonde een mystery calling van Minderhedenforum aan dat 2 op 3 dienstenchequebedrijven ingaan op de vraag om geen ‘allochtone’ huishoudhulp te sturen. Ondertussen legde de overheid per decreet zelfregulerende praktijktesten op aan de werkgeversorganisaties van de sector. ‘Vandaag blijkt duidelijk dat die zelfregulering onvoldoende zoden aan de dijk zet,’ stelt Sarah Scheepers. ‘Het is nu aan de overheid om haar verantwoordelijkheid op te nemen en zelf praktijktesten uit te rollen én de overtreders te sanctioneren. De speeltijd is gedaan!’

Ook in andere sectoren zette de vorige Vlaamse regering zette alles in op zelfregulering. ‘Maar twee generaties sectorconvenanten later, blijkt dit een dood spoor’, stelt Scheepers. Het HIVA evalueerde het sectorale zelfreguleringsbeleid.  Het recent opgeleverde onderzoek van Miet Lamberts, stelt duidelijk dat – buiten de verplichte gedragscode - de sectorale acties zich vooral beperken tot vorming en opleiding. Monitoring van discriminerend gedrag in het kader van zelfregulering komt niet van de grond. Meer zelfs, de sectoren vinden het niet hun taak om controlerend of sanctionerend op te treden. Ze vonden dat die elementen weggelegd zijn voor de overheid.  ‘Dat vinden wij ook,’ stelt Sarah Scheepers. ‘De overheid kan niet langer wegkijken maar moet haar verantwoordelijkheid opnemen. Handhaving van discriminatie moet in een democratische samenleving voor de overheid een kernopdracht zijn. Niet de sectoren maar de inspectiediensten moeten praktijktesten voeren en sancties opleggen.’  

Destijds beloofde Bart Somers als Open VLD fractieleider in het Vlaams parlement dat hij werk zou maken van praktijktesten door de inspectie als na twee jaar zou blijken dat de zelfregulerende sectorale aanpak niet zou werken. Welnu, vijf jaar later tonen twee onderzoeken dit overduidelijk aan. ‘Tijd om die oude belofte nu waar te maken’, stelt Scheepers, ‘We zijn bereid om hier actief mee werk van te maken’.

**

Deze tekst werd op 10/06/20 door het Platform Praktijktesten als persbericht verspreid.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon