Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Interessante feiten & cijfers

Wat staat er in de verschillende partijprogramma's rond praktijktesten

Praktijktesten Nu ging door de verschillende partijprogramma’s en haalde er alle beleidsvoorstellen uit rond praktijktesten op de arbeids- en huurmarkt. We geven hieronder een overzicht. We beperkten ons daarbij wel tot alle partijen die in alle provincies en Brussel opkomen. Vlaams Belang lieten we eveneens achterwege omwille van hun antidemocratische houding en hun minderheden viserende ideologie.

Persmededeling Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters rond Mystery Calling

Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters liet op 21/03/2017 in een persbericht weten dat hij wetsontwerp klaar heeft om mystery calls door de sociale inspectie mogelijk te maken. Kris Peeters: “Mystery calls bieden een extra instrument in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, bovenop de zelfregulering door de sectoren. Door onder een fictief profiel te solliciteren wordt nagegaan of er sprake is van discriminatie op basis van afkomst, geslacht, leeftijd of handicap.”

Evaluatie sectorale zelfregulering inzake discriminatie

Op 28 oktober 2015 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed over “sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond”. Hoewel parlementsleden van verschillende strekkingen, meerdere middenveldorganisaties en academici ervoor pleitten de arbeidsinspectie de mogelijkheid te geven om praktijktesten uit te voeren, volgde de meerderheid deze adviezen niet. De resolutie van de meerderheid wil discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken via de weg van ‘zelfregulering’ door de sectoren zelf.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon