Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Discriminatie op de Antwerpse huurmarkt: een onderzoek van Praktijktesten Nu en de VUB

infographic

In samenwerking met Prof. Pieter-Paul Verhaeghe voerde Praktijktesten Nu een praktijktest uit op de Antwerpse huurmarkt. De doelstelling van deze studie bestond erin de etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt in Antwerpen te onderzoeken van zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaat-huurders met een Maghrebijnse naam.

Er werden hiervoor 943 schriftelijke correspondentietesten gebruikt via Immoweb. We focusten in deze studie enkel op de discriminatie van Maghrebijnse kandidaat-huurders en niet deze uit andere etnische groepen, omdat de Maghrebijnse gemeenschap de grootste groep van niet-Europese origine vormt in Antwerpen.

Dit onderzoek is het resultaat van een samenwerking tussen vrijwilligers en medewerkers van het Platform Praktijktesten Nu en de Vrije Universiteit Brussel. Het vormt hiermee een voorbeeld van citizen science: burgers doen onderzoek onder de wetenschappelijke begeleiding van een universiteit.

De resultaten zijn opnieuw overduidelijk. Op de Antwerpse huurmarkt wordt er bijna 1 op de 2 keer gediscrimineerd door verhuurders en/of makelaars die wel degelijk op zoek zijn naar huurders.

Het volledige onderzoeksrapport kan u hieronder downloaden.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon