Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Onze vorige acties

Discriminatie op de huurmarkt: "Vlaamse overheid hanteert een gedoogbeleid"

Op 11 oktober 2021 organiseerde het platform Praktijktesten Nu een webinar over het gebruik van praktijktesten op de woningmarkt, een methode om discriminatie bij makelaars en huisbazen te detecteren en te bestraffen. Het evenement kaderde in de Woonweek, de week tussen de internationale dag tegen dakloosheid (10 oktober) en de werelddag van verzet tegen armoede (17 oktober). 

Webinar: ‘Wonen, een zaak van iedereen? Praktijktesten als wapen in de strijd tegen huurdiscriminatie.’

Maandag 11 oktober 2021 - 19:00

Een persoon met fysieke handicap die een appartement wil huren heeft maar 26% kans om uitgenodigd te worden voor een plaatsbezoek, terwijl dat voor personen zonder handicap 43% is.

Antwerpenaren met een Turkse naam worden in 26% van de gevallen niet uitgenodigd voor een plaatsbezoek, terwijl kandidaat-huurders met een Vlaamse naam wél mogen komen kijken naar hetzelfde appartement.

Brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen

Geachte, Het platform Praktijktesten Nu is een actieplatform dat de strijd aangaat tegen discriminatie in het algemeen, maar met een focus op de arbeids- en woonmarkt. We pleiten voor de inzet van praktijktesten en mystery calling/shopping in de strijd tegen discriminatie. Daartoe volgt het platform Praktijktesten Nu de Vlaamse, Brusselse, federale en lokale politiek omtrent discriminatie op de arbeids- en woonmarkt op de voet en voeren we op regelmatige basis ook concrete acties.

Petitie om overheden aan te sporen praktijktesten in te voeren

De Black Lives Matter protesten in de VS legden ook hier in eigen land de open zenuw van structureel racisme en discriminatie weer bloot. Racisme en discriminatie zijn schering en inslag op de arbeidsmarkt, huurmarkt, … Nochtans is elke vorm van discriminatie bij wet verboden. Praktijktesten Nu lanceert daarom een petitie om onze overheden aan te sporen juridische praktijktesten in te voeren.

Screening van de lokale partijprogramma's in de centrumsteden

Het Platform Praktijktesten Nu screende alle lokale partijprogramma’s van de centrumsteden: in welke mate zetten ze praktijktesten in om de straffeloosheid van discriminatie aan te pakken op de lokale huur- en arbeidsmarkt maar evengoed in de lokale handel, horeca, in cultuur en sport. ‘ In elke centrumstad kan de burger kiezen tussen één of meer partijen die praktijktesten opnemen in hun programma.

Discriminatie op de Antwerpse huurmarkt: een onderzoek van Praktijktesten Nu en de VUB

infographic

In samenwerking met Prof. Pieter-Paul Verhaeghe voerde Praktijktesten Nu een praktijktest uit op de Antwerpse huurmarkt. De doelstelling van deze studie bestond erin de etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt in Antwerpen te onderzoeken van zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaat-huurders met een Maghrebijnse naam.

Mailactie naar politici

In oktober 2015 wees het platform met een een filmpje en een massamailactie de meerderheidspartijen op hun onbegrijpelijke bochtenwerk in dit dossier. We riepen burgers op om massaal standaardmails te versturen naar de parlementsleden om de meerderheidspartijen te herinneren aan hun gemaakte beloftes rond praktijktesten en mystery calling. Dankzij de talrijke deelname aan deze massamail-actie werd de deur op een kier gekregen voor praktijktesten door de overheid.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon