Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Academische praktijktesten in heel Vlaanderen: Praktijktesten Nu reageert

Minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) kondigde vandaag aan dat er over heel Vlaanderen academische praktijktesten zullen uitgevoerd worden. Minister Somers trekt daarvoor geld uit zodat de lokale besturen aan de slag kunnen gaan. Daarnaast zal hij bekijken of academische praktijktesten door de Vlaamse overheid kunnen uitgevoerd worden.

Het platform Praktijktesten Nu is voorzichtig positief, “We zijn tevreden dat Somers deze beslissing neemt en verder gaat dan de resolutie die deze week in het Vlaams Parlement is goedgekeurd. We zitten graag mee aan tafel om te bekijken hoe de tests kunnen uitgevoerd worden.” Aldus Sarah Scheepers woordvoerster van het Platform Praktijktesten Nu.

Het is goed dat de minister zijn verantwoordelijkheid wil opnemen, maar het platform Praktijktesten rekent er op dat het verder zal gaan dan alleen academische praktijktesten. “Academische praktijktesten zijn onvoldoende als sluitstuk om te strijd tegen discriminatie aan te gaan. Het mag niet alleen weer gaan over sensibiliseren. Meten zonder ingrijpen is geen optie,” zegt Scheepers.

Voor de slachtoffers van discriminatie blijft alles dus bij het oude. “Als in een latere fase deze praktijktesten zich niet vertalen in een beleid waarbij de Wooninspectie bevoegd wordt om testen uit te voeren, er sancties voor de hardleersen zijn, en de straffeloosheid niet langer in stand wordt gehouden, dan zijn deze academische praktijktesten een verloren investering van belastinggeld,” concludeert Scheepers.

 

**

Deze tekst werd op 12/06/20 als persbericht verspreid.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon