Racisme pak je aan met plannen en middelen, niet alleen met voornemens

Onze boodschap in de media

Weerstand om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken is ongezien en ongeoorloofd

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een oud zeer. Hoewel álle overheden in dit land werk als dé oplossing naar voren schuiven in de strijd tegen armoede, slagen ze er niet in om dat recht op werk effectief te garanderen voor mensen met een migratieachtergrond, mensen met een handicap en transgenders. De discriminatiecijfers zijn bekend. De oplossingen ook. Maar de weerstand om dit probleem eindelijk op een adequate manier aan te pakken, is ongezien. En stilaan écht ongeoorloofd.

Praktijktest Antwerpse Arbeidsmarkt

Vandaag communiceert Stad Antwerpen de resultaten van de praktijktest die ze door Prof. Baert liet uitvoeren op de lokale arbeidsmarkt. In de vijf grootste sectoren blijkt alvast dat discriminatie op basis van etniciteit helaas geen zeldzame uitzondering is in de HR- praktijk. Terwijl meer dan 66% van de werkzoekenden in Antwerpen buitenlandse roots heeft, maken deze één vijfde minder kans uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek.

Platform Praktijktesten Nu wijst Antwerps stadsbestuur op wettelijke plicht: “Stad moet een gerechtelijk onderzoek starten naar discriminatie op de huurmarkt.”

Vorige week wees een academisch onderzoek met praktijktesten uit dat 18% van de geteste makelaars in Antwerpen consequent discrimineert. Dit is een groep van hardleerse makelaars, die zeer bewust de antidiscriminatiewet overtreden. Discrimineren op basis van afkomst en beperking is verboden en vaak zelfs strafbaar. Het platform Praktijktesten Nu vindt dan ook dat de reactie die de stad Antwerpen op 8 december gaf bij monde van Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar nalatig is.

Sensibilisering alleen is onvoldoende. Hoog tijd voor een strengere aanpak

Gisteren werden de resultaten bekend gemaakt van een academische praktijktest op de Antwerpse huurmarkt. Het onderzoek vond plaats tussen oktober 2019 en oktober 2020. In die periode werden 3.481 academische correspondentietesten , de geschreven variant van praktijktesten, uitgevoerd. De onderzoekers reageerden op bestaande huuradvertenties op Immoweb en Zimmo met telkens twee fictieve kandidaat-huurders: de testpersoon had een kenmerk waartegen gediscrimineerd kon worden, de controlepersoon niet.

Persbericht: Praktijktesten of discriminatietoetsen? Vraag is of deze kat wel muizen vangen zal?

Het regeerakkoord spreekt voortaan van discriminatietoetsen in plaats van mystery calls of praktijktesten. "We vrezen dat de verbeteringen van Vivaldi aan het huidige instrument ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt niet volstaan om een einde te maken aan het structurele probleem van discriminatie. En aan de straffeloosheid," stelt Sarah Scheepers, woordvoerder van het Platform Praktijktesten Nu. "Aan de grootste uitdaging, de proactieve inzet van het instrument, komt het akkoord niet tegemoet.

Praktijktests of monitorsysteem?

Na een week van hevige discussies over praktijktesten in de media en de politiek, mocht Sarah Scheepers de puntjes op de i zetten op Radio 1. Op vijf minuutjes legde ze haarfijn uit waarom praktijktesten van groot belang zijn en waarom academische monitoring niet volstaat. In het programma 'De ochtend' maakte ze als woordvoerster van het platform Praktijktesten Nu ook duidelijk dat de overheid al lang praktijktesten uitvoert in tal van domeinen, maar dat sommige ministers er blijkbaar enkel een probleem van maken wanneer het om discriminatie en racisme gaat.

Praktijktesten Nu reageert op de reportage van Terzake op 11 juni 2020

De Terzake – reportage vandaag toont de structurele discriminatie op de huurmarkt nogmaals overtuigend aan. "Platform Praktijktesten eist dat de Vlaamse Regering eindelijk de Wooninspectie bevoegd maakt om discriminatie aan te pakken. Mét praktijktesten. Geen academische maar ook juridische. Want alleen zo kunnen we een einde maken aan de straffeloosheid en het fenomeen de wereld uit helpen," stelt Sarah Scheepers, woordvoerder van het Platform Praktijktesten.

Kritiek op Vlaamse resolutie over discriminatie: 'Zelfregulering werkt niet'

Belangenvereniging 'Praktijktesten Nu' ziet geen vooruitgang in de resolutie die de Vlaamse meerderheidspartijen woensdag goedkeurden. 'Wat de meerderheidspartijen voorstellen, zijn dezelfde recepten als degene die we de voorbije jaren hebben gezien, en die geen zoden aan de dijk zetten.'

Lees het volledige artikel op de site van Knack.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon