Q&A vraag 1

A: Een PRAKTIJKTEST is een (cognitieve of niet-cognitieve) vaardigheidsproef, een (eliminerend of niet-eliminerend) selectieonderdeel van een examen.

B: Een PRAKTIJKTEST is een instrument om discriminatie aan te tonen. Bij een dergelijke test onderzoeken testpersonen, of een persoon die zich over discriminatie beklaagt in een bepaald domein van het dagelijkse leven ook werkelijk gediscrimineerd is.

C: Een PRAKTIJKTEST is een praktische test die de uitkomst van computergestuurde testen (verkregen in een laboratorium), in de werkelijkheid (buiten het laboratorium) moet bewijzen.

Klik hier voor het antwoord

Praktijktesten dienen om discriminerend gedrag vast te stellen. Met praktijktesten kan je onderzoeken of er in een bepaald domein van de samenleving gediscrimineerd wordt, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of de woonmarkt. Praktijktesten zijn een middel om een vermoeden van discriminatie te bewijzen.

De makkelijkste manier om praktijktesten uit te leggen is aan de hand van een voorbeeld:

Stel, een 20-jarige man met een donkere huidskleur en de naam Mohamed meldt zich aan bij een interimkantoor. Even later komt er een 20-jarige blanke man die Tom heet bij het interimkantoor langs. Het CV van beide heren komt overeen, met enkele kleine verschillen die niet relevant zijn voor de job. Beide heren melden zich aan voor dezelfde job en gedragen zich allebei gemotiveerd. Als Mohamed het antwoord krijgt dat de vacature reeds is ingevuld of dat hij niet het gepaste profiel heeft in tegenstelling tot Tom die wel een positief antwoord krijgt, dan is er sprake van discriminatie.

Praktijktesten op vlak van discriminatie gebeuren nu al door verschillende actoren, maar niet door overheidsinspecties. Er zijn sociale organisaties, privébedrijven, individuele burgers en onderzoekers van universiteiten die praktijktesten doen. Dit is nodig omdat er zo maatschappelijke aandacht voor de problematiek van discriminatie komt. Bovendien zorgen academische praktijktesten van universiteiten voor een wetenschappelijke onderbouwing van het probleem. Maar zolang overheidsinspecties geen praktijktesten mogen doen, blijft dit onvoldoende om discriminatie stevig aan te pakken. Dat blijkt uit de resultaten van de huidige praktijktesten.

Door jouw inzet om discriminatie aan te pakken laat je zien dat je meer bent dan een slachtoffer of een getuige. Ook de cijfers zijn belangrijk. Enkel wanneer je systematisch melding maakt van discriminatie, krijgt de samenleving zicht op de grootte van het probleem.

De overheid werkt volgens het motto ‘meten is weten’: wat niet gemeten of geteld wordt, bestaat niet voor haar. Wanneer niemand discriminatie meldt, dan is het voor de overheid alsof er niet gediscrimineerd wordt. Dan zijn er ook geen instrumenten (zoals praktijktesten) nodig om discriminatie aan te pakken.

Hoe actie ondernemen?

Om discriminatie aan te pakken, kan je volgende stappen ondernemen.

  • Verzamel materiële bewijzen en nuttige informatie (zoals geschreven getuigenissen, contactgegevens van getuigen, kopieën van e-mails, sms-berichten, boodschappen op het antwoordapparaat of een medisch getuigschrift met aanduiding van eventuele fysische gevolgen). Zoek op de website van Unia naar tips over bewijsmateriaal verzamelen.
  • Vraag (juridisch) advies. Daarvoor kan je terecht bij een lokaal meldpunt voor discriminatie, of bij Unia, of bij een advocaat, inspectie- of bemiddelingsdiensten of je vakbond.
  • Dien een klacht in op www.unia.be of via je vakbond.
  • Stap naar de politie en laat een proces verbaal opmaken.
  • Neem deel aan acties van het Platform Praktijktesten Nu

Het blijft lastig om “een vermoeden van discriminatie” te bewijzen. De overheid moet haar burgers beschermen tegen discriminatie. Precies daarom willen we dat praktijktesten een legitiem instrument worden in de strijd tegen discriminatie.

Wat doet de overheid wel?

Wij hebben in België een sterke wetgeving om discriminatie te bestraffen, omdat het onze samenleving onveilig maakt en in strijd is met de mensenrechten. Al jaren stellen we vast dat de regelgeving onvoldoende toegepast wordt door de overheid. Overheidsacties beperken zich vaak tot sensibilisering. Nochtans zien we dat overheidsinspecties er op andere terreinen wel in slagen om de regelgeving toe te passen zoals op het vlak van voedselveiligheid of fraudebestrijding. Een van de redenen dat de anti-discriminatieregelgeving moeilijk toegepast wordt, is dat overheidsinspecties geen instrumenten zoals praktijktesten mogen inzetten.

Wat doet de overheid niet?

De overheidsinspecties hebben een regelgevend kader nodig dat hen toelaat om praktijktesten in te zetten. Vandaag zijn er moedige politici van de meerderheid nodig die de opdracht geven om een regelgevend kader te maken. Zo kunnen overheidsinspecties morgen de huidige wetgeving rond discriminatie toepassen met praktijktesten op de publieke en private arbeids- en woonmarkt.

Het platform Praktijktesten Nu vindt het de hoogste tijd om praktijktesten en mystery calling/shopping te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. Het platform is een actieplatform dat bestaat uit de organisaties Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, ella vzw, Minderhedenforum, Uit De Marge, Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie, De Vlaamse Jeugdraad en het Vlaamse Huurdersplatform.

Als platform eisen wij op alle bestuursniveaus regelgevende kaders voor overheidsinspecties om systematisch praktijktesten uit te voeren in de strijd tegen discriminatie op de arbeids- en woonmarkt.

Laatste nieuws van het platform

Laatste nieuwsjes van het platform

Strijd tegen discriminatie niet overlaten aan private huurmarkt alleen

De sector van de private huurmarkt kan zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen discriminatie, maar zelfregulering alleen is daarbij niet voldoende. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Steunpunt Wonen heeft uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Het actieplatform Praktijktesten Nu ziet in het onderzoek een bewijs voor de noodzaak van praktijktesten.

Experts branden ‘mystery calls’ af: “Doodgeboren kind”

Donderdagavond keurde de Kamer de mystery calls goed. Sociale inspecteurs kunnen voortaan een onderzoek voeren naar discriminatie op de arbeidsmarkt zonder daarbij hun identiteit te moeten bekendmaken. “Maar dat zal dode letter blijven”, zegt Sarah Scheepers van het actieplatform Praktijktesten Nu.

De regering legt de arbeidsinspectie zware voorwaarden op voor ze tot mystery calls kan overgaan. De inspecteurs hebben schriftelijke toestemming nodig van de arbeidsauditeur, er moet een klacht zijn geweest, er moeten objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie, …

Praktijktesten Nu: wetsontwerp Mystery calls

Vandaag werd het langverwachte wetsontwerp Mystery Calling besproken in de Commissie van het federaal parlement. De laatste weken werd al pijnlijk duidelijk dat de voorliggende wetteksten  onuitvoerbaar zijn. Ondanks signalen van het middenveld werden de nodige reparaties niet goedgekeurd.  ‘De mystery calls op de arbeidsmarkt dreigen op die manier een doodgeboren kind te worden. In geen geval zullen ze in staat zijn om paal en perk te stellen aan de weid verbreide discriminatie op de arbeidsmarkt,’ stelt Jihad Van Puymbroeck, woordvoerder van Praktijktesten Nu.

Peeters drukt mystery calls door

Op dinsdag 4 juli berichtte De Standaard dat Kris Peeters (CD&V) niet langer wil wachten om discriminatie op de arbeidsmarkt weg te werken. "De federale minister van Werk heeft een voorontwerp van wet over mystery calls klaar en wil dat zo snel mogelijk afkloppen in de schoot van de regering. Daarmee voert hij zijn eerdere ‘dreigement’ daadwerkelijk uit. ‘Eind vorige week heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) mij zijn advies over mystery calls bezorgd. De sociale partners vragen meer tijd om dit te bespreken, maar ze hebben tijd genoeg gehad’, zegt Peeters.

Persmededling Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters rond Mystery Calling

Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters liet op 21/03/2017 in een persbericht weten dat hij wetsontwerp klaar heeft om mystery calls door de sociale inspectie mogelijk te maken. Kris Peeters: “Mystery calls bieden een extra instrument in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, bovenop de zelfregulering door de sectoren. Door onder een fictief profiel te solliciteren wordt nagegaan of er sprake is van discriminatie op basis van afkomst, geslacht, leeftijd of handicap.”

Een hart onder de riem voor slachtoffers van discriminatie

In 1960 werd 21 maart uitgeroepen tot “Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie”. Het actieplaform Praktijktesten Nu brengt vandaag hulde aan de vele slachtoffers van racisme en discriminatie die er ook in 2017 nog zijn.  In een filmpje delen enkelen onder hen hun ervaring met discriminatie op de arbeids- en woonmarkt. Het platform Praktijktesten Nu focust op de discriminatie van etnisch-culturele minderheden op de arbeids- en woonmarkt, maar pleit ervoor dat praktijktesten worden ingezet om alle vormen van discriminatie op te sporen en aan te pakken. Ze benadrukken dit in hun campagnefilmpje door een diversiteit van ervaringen met discriminatie naar voren te brengen.

Volg ons op

Facebook iconTwitter icon